Welcome, Vítejte


This is the official welcoming page for the first biennial 2023 Prague International Art Exhibition that was held on 18 May from 18:00-21:00 with the vernissage and award presentation. The exhibition was open daily, except Sundays, 19 May-1 June from 11:00 -17:00 at Čapek Hall, Anenská 5, Prague 1. Tours of the exhibition were given daily, except Sundays, in English at 11:00 and 16:00. All these events were free and open to the public.

Click here to view the artworks and awards in the exhibition.

Click here to view photos of the Opening Night (Vernissage)

Click here to see a video of the Opening Night (Vernissage)

Sponsored by the International Unitarian Church of Prague, the exhibition featured original art and fine crafts from international artists, working in drawing, fine crafts, graphics, mixed media, painting, photography, sculpture, and other media. International judges, Jana Tichá and Isabella Evangelisti, selected the artworks for the exhibition out of entries from dozens of countries. Cash prizes totaling 38,000 Czech crowns (approximately $1,700 USD) were announced at the vernissage. The director of the exhibition is American artist, Susan Loy, https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Loy.

Questions at contact@pragueinternationalartexhibition.com

=====================================================================

Toto je oficiální uvítací stránka pro první bienále Mezinárodní umělecké výstavy Praha 2023, která se konala 18. května od 18:00 do 21:00 s vernisáží a předáváním cen. Výstava byla otevřena denně kromě nedělí 19. května – 1. června od 11:00 do 17:00 v Čapkově síni, Anenská 5, Praha 1. Prohlídky výstavy byly denně kromě nedělí v angličtině v 11:00 a 16:00. Všechny tyto akce byly zdarma a přístupné veřejnosti.

Kliknutím sem zobrazíte umělecká díla a ocenění na výstavě.

  1. Kliknutím sem zobrazíte fotografie ze slavnostního zahájení (vernisáž)

Kliknutím sem zobrazíte video ze slavnostního zahájení (vernisáž)

Výstava sponzorovaná Mezinárodní unitářskou církví Praha představovala originální umění a výtvarná řemesla od mezinárodních umělců, kteří se zabývali kresbou, výtvarnými řemesly, grafikou, kombinovanou technikou, malbou, fotografií, sochařstvím a dalšími médii. Mezinárodní porotkyně Jana Tichá a Isabella Evangelisti vybíraly umělecká díla pro výstavu z přihlášek z desítek zemí. Na vernisáži byly vyhlášeny peněžní ceny v celkové výši 38 000 českých korun (přibližně 1 700 USD). Ředitelkou výstavy je americká umělkyně Susan Loy, https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Loy.

Dotazy na contact@pragueinternationalartexhibition.com

Blog at WordPress.com.