Česky


logo 348 px

Toto je oficiální uvítací stránka první bienální Mezinárodní umělecké výstavy 2023 v Praze. Výstava se pořádá v centru Prahy v nedávno zrekonstruovaném Čapkově sále, Anenská 5, Praha 1, Česká republika. Výstava se bude konat od 18. května do 20. června, a online výstava od 20. května do 20. června 2023. Je sponzorována Mezinárodní unitářskou obcí v Praze ve spoluprácí s českou unitárií. Umělecká díla budou na výstavu vybrána odbornou porotou. Můžete přihlásit jedno, dvě nebo tři umělecká díla. Přihlašovací poplatek je 200 Kč (asi $8.67, €8.10, £6.93) za každé umělecké dílo a lze jej uhradit přes PayPal. Všechny své příspěvky (1, 2 nebo 3) můžete zaplatit najednou. 1 března 2023 Nejzazší termín pro přihlášení uměleckých del

POROTA

Jana Tichá, Ph.D., je docentkou na Fakultě architektury ČVUT v Praze a kurátorkou výstav výtvarného umění, architektury a designu.

Isabella Evangelisti, Ph.D., vyučuje dějiny umění na Trinity College Dublin a pravidelně přispívá do Irish Arts Review Journal.

KALENDÁŘ

1 března 2023 Nejzazší termín pro přihlášení uměleckých del

31 března 2023 Oznámení o přijetí

8 května 2023 Termín pro zaslání uměleckých děl

12 & 13 května 2023 Termín pro osobní doručení uměleckých děl

18 května 2023 Vernisáž & předání cen

Zahajovací recepce je zdarma a otevřena všem.

20 května – 20 června Online výstava

1 června 2023 Poslední den výstavy

6 června 2023 Vrácení zaslaných uměleckých děl

CENY

První cena                               15000  Kč

Druhá cena                              10000 Kč

Třetí cena                                  5000 Kč

Cena veřejnosti                       Certifikát

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT: Umělci, kteří pracují s kresby (kreslířský úhel, grafit, pastely, pero a ingoust, tužka, atd.), umělecká řemesla (keramika, hlína, vlákno, nábytek, sklo, šperky, kůže, kov, dřevo, atd.), grafiky (počítacové umění, digitální umení, tiskařství, atd.), smíšená média, jiné, malba (akryl, fixírka, kvaš, olej, akvarel, atd.), fotografie a sochařství.

POUZE ORIGINÁLNÍ PRÁCE.

JAK POSLAT DIGITÁLNÍ OBRÁZKY

Vyfoťte své umělecké dílo v dobrém světle. Velikost obrázku by neměla přesahovat 2 MB ve formátu JPG. Každý e-mail by měl obsahovat jen jeden příspěvek.

POŽADAVKY NA PŘIJATÁ UMĚLECKÁ DÍLA:

 • Rámování: Všechna dvojrozměrná umělecká díla musí být připravena k zavěšení pomocí drátu nebo závěsu, ale žádné pilové závěsy. Příspěvky, které nesplňují kritéria pro rámování, budou vráceny na náklady umělce a diskvalifikovány z výstavy.
 • Doprava: Umělci platí veškeré poplatky za dopravu na výstavu a zpět. Pro zaslaná dvojrozměrná umělecká díla, která mají být zasklená, je potřeba použít plexisklo. Pokyny pro dopravu budou poskytnuty v dopise o přijetí umělce. Poplatek za vrácení každého zaslaného uměleckého díla bude řešen jednotlivě.
 • Stažení/odstranění uměleckého díla: Přijaté umělecké dílo se nesmí lišit od odeslaného digitálního příspěvku a nesmí být staženo po jeho přijetí. Dílo musí zůstat na výstavě až do jejího ukončení.

PRODEJ UMĚLECKÝCH DĚL

 • Přijatá umělecká díla mohou být umělcem označena jako „Není na prodej“ nebo „Na prodej“.
 • Částka ve výši 20% z ceny prodaného díla bude věnována Přátelům Země Česká republika (Hnutí Duha).

ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ SEZNAM

Ujistěte se, že všechna následující tvrzení jsou pravdivá.

 • Potvrzujete, že pokud bude vaše dílo vybráno, bude připraveno k vystavení.
 • Potvrzujete, že přihlášené umělecké dílo je váš vlastní originální design a umělecké dílo.
 • Potvrzujete, že obrázky vašich uměleckých děl vybraných pro výstavu mohou být použity v online části této výstavy a pro propagační účely.
 • Potvrzujete, že pokud bude vaše umělecké dílo vybráno, budete zodpovídat za jeho doručení nebo balení a odeslání na místo konání výstavy.
 • Potvrzujete, že souhlasíte s následujícími podmínkami.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Vy jako umělec si ponecháte veškerá autorská práva k jakémukoli z vámi zaslaných obrázků.
 • Vaše obrázky budou použity pouze pro propagační a výstavní účely a pro online výstavu.
 • Souhlasíte s tím, že vaše umělecká díla budou k dispozici k veřejné prohlídce v rámci výstavy a online výstavy.
 • Zřeknutí se odpovědnosti: S uměleckými díly na této výstavě bude zacházeno bezpečně a opatrně. Umělecká díla mohou být nicméně přijata pouze za podmínky, že Mezinárodní unitářská obec v Praze, Náboženská společnost českých unitářů, a představitelé těchto organizací neponesou žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození uměleckých děl v rámci výstavního procesu nebo při přepravě.

Přihlášením svého uměleckého díla potvrzujete, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s podmínkami přihlášení. Zadejte na EntryThingy.

Blog at WordPress.com.