Welcome, Vítejte


This is the official welcoming page for the first biennial 2023 Prague International Art Exhibition which debuts on 18 May from 18:00-21:00 with the vernissage and award presentation. The exhibition will be open daily, except Sundays, 19 May-1 June from 11:00 -17:00 at Čapek Hall, Anenská 5, Prague 1. Tours of the exhibition are given daily, except Sundays, in English at 11:00 and 16:00. The online exhibition can be viewed from 20 May-20 June. All these events are free and open to the public.

Click here to view the artworks in the exhibition.

Sponsored by the International Unitarian Church of Prague, the exhibition features original art and fine crafts from international artists, working in drawing, fine crafts, graphics, mixed media, painting, photography, sculpture, and other media. International judges, Jana Tichá and Isabella Evangelisti, selected the artworks for the exhibition out of entries from dozens of countries. Cash prizes totaling 38,000 Czech crowns (approximately $1,700 USD) will be announced at the vernissage. The director of the exhibition is American artist, Susan Loy, https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Loy.

Questions at contact@pragueinternationalartexhibition.com

=====================================================================

Toto je oficiální uvítací stránka pro první bienální Pražskou mezinárodní uměleckou výstavu 2023, která začíná 18. května od 18:00 do 21:00 vernisáží a předáváním cen. Výstava bude otevřena denně kromě nedělí, 19. května – 1. června od 11:00 do 17:00 v Čapkově sále, Anenská 5, Praha 1. Prohlídky výstavy jsou denně kromě nedělí v angličtině v 11:00. a 16:00. Online výstavu je možné zhlédnout od 20. května do 20. června. Všechny tyto akce jsou zdarma a přístupné veřejnosti.

Kliknutím sem zobrazíte umělecká díla na výstavě.

Výstava, kterou sponzoruje Mezinárodní unitářská obec v Praze, představuje originální umění a výtvarná řemesla od mezinárodních umělců, kteří se zabývají kresbou, výtvarnými řemesly, grafikou, kombinovanou technikou, malbou, fotografií, sochařstvím a dalšími médii. Mezinárodní porotkyně Jana Tichá a Isabella Evangelisti vybíraly umělecká díla pro výstavu z přihlášek z desítek zemí. Na vernisáži budou vyhlášeny peněžní ceny v celkové výši 38 000 českých korun (přibližně 1 700 USD). Ředitelkou výstavy je americká umělkyně Susan Loy, https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Loy.

Otázky contact@pragueinternationalartexhibition.com

 

Blog at WordPress.com.